Media: Njoftime

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 26

28 Janar 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 26 të muajit dhjetor në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 26 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për vitin 2009

26 Janar 2010

Tregu sekondar i letrave me vlerë të Qeverisë gjatë vitit 2009 u dominua në masën 89.41% nga transaksionet në instrumenta afatshkurtër (bono thesari) dhe 10.59% nga instrumenta afatgjatë (obligacione). Përsa i takon numrit të transaksioneve, 97.24% e të gjitha transaksioneve të tregut sekondar të letrave me vlerë të [...]

Doli një publikim i ri: Buletini Zyrtar, Vëllimi i Parë 2006 - 2008

26 Janar 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, ka kënaqësinë t'ju prezantojë Buletinin Zyrtar, Vëllimi i Parë 2006 - 2008. Buletini Zyrtar i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, është një publikim, i cili realizohet për herë të parë nga institucioni ynë. Në të përfshihen vendimet e miratuara nga [...]

Zhvillimet e tregut të pensioneve vullnetare private për vitin 2009

26 Janar 2010

Tregu i pensioneve vullnetare mbetet ende një treg i vogël, parë ky si nga këndvështrimi i kontributeve dhe nga numri i kontribuesve. Në këtë treg, për vitin 2009, shihet një rritje prej 37.26% e kontributeve dhe një rritje prej afër 14.71% e numrit të kontribuesve, krahasuar me vitin 2008. Zhvillimi më i rëndësishëm [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për vitin 2009

22 Janar 2010

Viti 2009 rezultoi i suksesshëm për sektorin e sigurimeve në Shqipëri, duke rritur ndjeshëm ritmet e zhvillimit të shoqërive të sigurimit dhe tregut në tërësi. Të ardhurat nga primet e sigurimit arritën rreth 7,878 milionë lekë, ose 11.13% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit [...]

IAIS, miraton përgatitjen e një kuadri të përbashkët për mbikëqyrjen e grupeve të shoqërive të sigurimeve, aktive në nivel ndërkombëtar

20 Janar 2010

(Material i përpunuar, nxjerrë nga Shoqata Ndërkombëtarëve e Rregullatorëve të Sigurimeve (IAIS), janar 2010) Komiteti Ekzekutiv i IAIS (Shoqatës Ndërkombëtare të Rregullatorëve të Sigurimeve) miratoi këtë javë rekomandimet për strukturën dhe planin e punës lidhur me një kornizë për t’i [...]

Njoftim për shtyp i Forumit të Përbashkët, për Shqyrtimin e Natyrës së Diferencuar dhe Objektit të Rregullimit Financiar

15 Janar 2010

Forumi i Përbashkët ka botuar së fundmi raportin për Shqyrtimin e Natyrës së Diferencuar dhe Objektit të Rregullimit Financiar, Çështje dhe Rekomandime Kryesore. Ky shqyrtim është kërkuar nga grupi G20 përmes Këshillit të Qëndrueshmërisë Financiare. Në raport analizohen çështjet kryesore që [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 25

30 Dhjetor 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 25 të muajit nentor në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 25 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Nëntor 2009

24 Dhjetor 2009

11-mujori i vitit 2009 rezultoi i suksesshëm për sektorin e sigurimeve në Shqipëri, duke reflektuar rritje në të ardhurat e shoqërive të sigurimit dhe tregut në tërësi. Të ardhurat nga primet e sigurimit arritën rreth 7.152 milionë lekë, ose 9.43% më shumë se në të njëjtën periudhë të [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

14 Dhjetor 2009

Në mbledhjen e datës 10 dhjetor 2009, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, midis të tjerave, shqyrtoi dhe miratoi vendimet e mëposhtme: 1.    Rregulloren për mënyrën e miratimit, financimit dhe administrimit të buxhetit të B.SH.S; 2.    Fondin e kompensimit, për vitin 2010, për sigurimin [...]