Media: Njoftime

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

30 Shtator 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pikës 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime", pikës 14 të VKM, nr. 164, datë [...]

Deklaratë e Bordit të Monitorimit për Fondacionin e Komitetit të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit, mbi Parimet për Standardet e Kontabilitetit dhe Vendosjen e Standardeve

29 Shtator 2009

BSNK, si një ndër autoritetet përgjegjëse në vendosjen e standardeve të kontabiliteit, është duke parë se si mund të përmirësohen standardet e kontabilitetit, nën dritën e krizës më të fundit kreditore. Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK) dhe Bordi i Standardeve të Kontabilitetit [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Gusht 2009

25 Shtator 2009

Në periudhën Janar - Gusht 2009 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 528,037 duke shënuar një rritje prej rreth 17.52 % në krahasim me të njejtën periudhë të vitit 2008. Rritja e numrit të kontratave në 2009 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara bruto [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 22

24 Shtator 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 22 të muajit gusht në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 22 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Shtator 2009

Në mbledhjen e datës 24 shtator 2009, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe miratoi vendimet e mëposhtme: •    Propozoi pranë Kuvendit për miratimin e projekt strukturës dhe organikën e AMF. •    Miratoi shoqërinë e ekspertit kontabël të autorizuar për auditimin [...]

Njoftim për shtyp

23 Shtator 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka ndjekur zhvillimet e fundit në tregun Grek të sigurimeve në lidhje me revokimin e licensës së disa shoqërive Greke të sigurimit. Duke marrë shkas nga prania e interesave të tyre në tregun shqiptar të sigurimeve, AMF sqaron dhe siguron opinionin publik sa vijon: Tregu shqiptar i sigurimeve paraqitet [...]

Takim i Kryetares së AMF-së me përfaqësuesit e lartë të Autoritetit Qendror Bankar të Kosovës

18 Shtator 2009

Kryetarja e AMF-së, Zj. Elisabeta Gjoni, në datë 18 shtator 2009,  priti një delegacion të nivelit të lartë të Autoritetit Qendror Bankar të Kosovës (AQBK), kryesuar nga Z. Hashim Rexhepi, Guvernator. Takimi u zhvillua në kuadrin e pjesëmarrjes në Konferencën e 8-të Ndërkombëtare të Bankës së [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësuesit e dëmeve në sigurime

17 Shtator 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" dhe nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe pika 14 e VKM-së, nr. 164, datë 28.01.2008, [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 21

2 Shtator 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 21 të muajit korrik në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 21 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

28 Gusht 2009

Në mbledhjen e datës 28 gusht 2009, Bordi i AMF-së, mori në shqyrtim analizën vjetore të gjendjes financiare të instituteve private të pensioneve suplementare mbi bazën e pasqyrave financiare të 31.12.2008 dhe 31.3.2009.  Pasi u njoh me problemet e dala nga analiza, në përfundim të diskutimeve, mori vendimet përkatëse. [...]