Media: Njoftime

Zhvillime kryesore në tregun e sigurimeve gjatë muajit Janar 2008

25 Shkurt 2008

Gjatë muajit Janar 2008 tregu i sigurimeve shënoi një rritje në masën 9.89% në krahasim me muajin janar 2007. Volumi i primeve të shkruara bruto është rritur me 43,201 mijë lekë dhe kapi shifrën 479,800 mijë lekë. Kjo rritje është ndikuar nga rritja e volumit të primeve të shkruara bruto në portofolin MTPL në masën 72.33 %. Nese i referohemi veprimtarive Jete dhe Jo-Jete te ndara rrezulton qe gjate [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 2

14 Shkurt 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 2 në faqen zyrtare të internetit.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 2 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

1 Vit AMF - Zhvillohet takimi “Zhvillimi dhe sfidat e tregjeve financiare jo – bankare”

13 Dhjetor 2007

Njoftim                                                                                                 [...]

BERZH miraton projektin SMI për AMF-në

12 Dhjetor 2007

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), me mbështetjen e donatorëve të Fondit të Ballkanit Perëndimor ka ndërrmarë projektin e Zhvillimit të Sistemit të Manaxhimit të Informacionit (SMI) për AMF-në. Objektivi kryesor i këtij projekti  është zhvillimi i një sistemi të përshtatshëm të manaxhimit të informacionit që do të mbështesë proceset mbikëqyrëse të AMF-së. Projekti do t’i shërbejë [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 1

11 Dhjetor 2007

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 1 në faqen zyrtare të internetit.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 1 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Filloi nga puna sistemi GSRM

4 Dhjetor 2007

Filloi nga puna sistemi GSRM   Ç’është GSRM   GSRM[1] (Tregu me Pakicë i Letrave me Vlerë të Qeverisë) është një sistem elektronik ku publikohen të dhënat mbi kuotimet dhe transaksionet e ekzekutuara çdo ditë në tregun me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë (bono thesari dhe obligacione qeveritare) nga subjektet e liçencuara prej Autoritetit të Mbikëqyrjes  Financiare (AMF) [...]

Botohet Raporti Vjetor i AMF për vitin 2006

31 Korrik 2007

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun dhe dhe subjektet nën juridiksion se ka nxjerrë në qarkullim dhe publikuar në faqen e internetit Raportin Vjetor mbi aktivitetin e institucionit dhe tregut financiar jobankar për vitin 2006.   Ky vit shënoi një hap të rëndësishëm drejt reformimit të mbikëqyrjes dhe rregullimit të sistemit financiar jobankar me unifikimin [...]

Organizohet seminari mbi Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar në fushën e sigurimeve

20 Korrik 2007

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në bashkëpunim me Shoqatën Austriake të Siguruesve dhe kompaninë audituese KPMG, organizoi në datat 16,17 e18 korrik 2007, seminarin me temë “Njohja dhe adaptimi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar në fushën e sigurimeve”.   Në këtë seminar  morrën  pjesë përfaqësues nga çdo shoqëri e sigurimeve në Shqipëri dhe [...]

Seminar mbi Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit në sigurime

6 Korrik 2007

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) në bashkëpunim me Shoqatën Austriake të Siguruesve dhe kompaninë audituese KPMG Albania organizon në datat 16 – 18 Korrik 2007 një seminar mbi standardet ndërkombëtare të raportimit financiar (IFRS) në fushën e sigurimeve. Në këtë aktivitet do të marrin pjesë përfaqësues nga shoqëritë e sigurimeve në Shqipëri dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.   Ky [...]

Sensibilizim ndaj aktiviteteve të paautorizuara në Fondet e Investimeve

22 Qershor 2007

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare të Shqipërisë, (AMF) ka konstatuar ushtrimin e veprimtarisë së paautorizuar në Fonde Investimesh nga subjekte që nuk janë autorizuar të kryejnë këtë lloj veprimtarie në territorin e Republikës së Shqipërisë, kryesisht në qytetin e Shkodrës.   Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare është i vetmi ent regullator në Shqipëri që ka kompetencë të miratojë licencimin [...]