1 Qershor 2018

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

Në mbledhjen e datës 1 qershor 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi:

Refuzimin e kërkesës së Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarëve të BSHS-së, për miratimin e Drejtorit Ekzekutiv të Byrosë Shqiptare të Sigurimit.