20 Qershor 2018

Lista për testimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime

Në zbatim të nenit 10, të Rregullores nr. 127, datë 26.11.2015 “Mbi procedurat dhe afatet për licencimin, rinovimin, refuzimin, revokimin dhe pezullimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në sigurime, si dhe kryerjen e testimit të njohurive”  lista e personave që do t’i nënshtrohen testimit të datës 28 qershor 2018, ora 14.00 për vlerësues dëmesh në sigurime është si më poshtë:

  • Adea Nika
  • Agim Hysko
  • Agron Panariti
  • Edmond Dedja
  • Ernest Sulçe
  • Laurent Koci
  • Musa Huti