3 Tetor 2018

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 117, gusht-shtator 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 117, gusht-shtator 2018, në faqen zyrtare të Internetit.
Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 117 klikoni këtu.