30 Tetor 2018

Lista e aplikantëve për testimin për brokera në sigurime

Në zbatim të nenit 6 të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime” e ndryshuar, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, njofton se lista e aplikantëve për testimin e datës 05.11.2018, ora 13:00 është si më poshtë:

 

1 Elton Cobani
2 Mikena Nine
3 Ina Balliu
4 Valmira Taçe
5 Edlira Metaj
6 Olta Mahja