6 Nentor 2018

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 118, tetor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 118, tetor 2018, në faqen zyrtare të internetit.
Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 118 klikoni këtu.