31 Dhjetor 2018

Lista për testimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime

Në zbatim të nenit 11, të Rregullores nr. 85, datë 03.07.2017 “Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesve të dëmeve në sigurime”  lista e personave që do t’i nënshtrohen testimit të datës 8 janar 2019, ora 13.00 për vlerësues dëmesh në sigurime është si më poshtë:

  1. Irena Bejko
  2. Gjergji Syko
  3. Maqo Stratobërdha
  4. Mikel Caku