4 Prill 2019

AMF organizon dy trajnime për kualifikim profesional bazë dhe në vazhdimësi

Në bazë të Rregullores Nr. 217, datë 31.10.2018 “Për organizimin e aktiviteteve të formimit profesional”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton të gjithë personat e interesuar për organizimin e dy moduleve të ndryshme të trajnimit.
 

  1. Për vlerësues dëmesh në sigurime, në datat 17-23 prill 2019 në orarin 12:30-16:30 organizohet trajnim për kualifikim profesional bazë për vlerësues dëmesh në sigurime.
 
  1. Për profesionistët e licencuar si vlerësues dëmesh në sigurime, në datat 17-18 prill 2019, në orarin 8:30-12:30 organizohet trajnim për kualifikim profesional në vazhdimësi për vlerësues dëmesh në sigurime,

Të dy trajnimet do të zhvillohen në AMF.

Për më tepër informacion kontaktoni [email protected].