9 Tetor 2019

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 127, gusht-shtator 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 127, gusht-shtator 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 127 klikoni këtu.