6 Korrik 2020

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, janar-mars 2020

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2020, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre katër fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 31.03.2020 tregon një total asetesh neto prej 3,087.15 milionë lekë (23.63 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 183.08 milionë lekë (6.3%) krahasuar me 31.12.2019. Numri i anëtarëve në fondet e pensioneve, më 31.03.2020 rezultoi 30,302 anëtarë duke shënuar një rritje prej 7.18% krahasuar me 31.12.2019.


Tregues të fondeve të pensioneve                                                                                                                                                                                                                                                              

Përshkrimi Vlera (milionë lekë) Ndryshimi (Në %)
  31.12.’19 31.03.’20 31.12.’19-31.03’20
Asetet neto të FP 2,904.07 3,087.15 6.30


Asetet neto dhe numri i anëtarëve sipas fondeve të pensioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            31.03.2020
Fond Pensioni Numri i  anëtarëve në FP Asete Neto (milionë. lekë)
SIGAL 8,171            1,405.61
RAIFFEISEN 3,080               780.77
CREDINS PENSION 17,423               892.69
ALBSIG 1,628                   8.08
TOTAL 30,302            3,087.15


Ndarja e tregut sipas numrit të anëtarëve në fondet e pensioneve, 31.03.2020   (Në %)

 
Për të lexuar materialin e plotë të Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.03.2020 (në versionin EXCEL), ju lutem klikoni këtu.

 
[1] http://www.bankofalbania.org/ Kursi zyrtar i këmbimit ("fiksi") 31.03.2020 në Bankën e Shqipërisë,
1 euro = 130.66 lekë