30 Korrik 2020

AMF udhëzon subjektet nën mbikëqyrje për pritshmëritë rregullatore për situatën e Covid-19

Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare ka miratuar më 29 korrik 2020 udhëzimin “Mbi pritshmëritë rregullatore ndaj subjekteve nën mbikëqyrje, për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19”.

Autoriteti po monitoron në vazhdimësi tregjet nën mbikëqyrje dhe, në linjë me rekomandimet e rregullatorëve të tjerë homologë, ka kërkuar marrjen e masave nga shoqëritë dhe kujdes të shtuar.

Për të lexuar udhëzimin, lutem klikoni këtu.