3 Gusht 2020

AMF nxjerr për konsultim publik Projektrregulloren “Mbi komunikimin me investitorët”

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në zbatim të Ligjit nr. 56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, ka hartuar projektrregulloren “Mbi komunikimin me investitorët”.

Projektrregullorja dhe shtojcat përkatëse publikohen në faqen zyrtare të Autoritetit, për konsultim publik, në linkun e mëposhtëm:

https://amf.gov.al/pdf/fokus/Projekt-Rregullore''Mbikomunikiminmeinvestitor%C3%83%C2%ABt''.pdf

Për më shumë, kontaktoni [email protected]