22 Shtator 2020

Zhvillimet e tregut të pensioneve private vullnetare, 30.06.2020

Gjatë periudhës 30.06.2020, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre katër fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 30.06.2020 tregon një total asetesh neto prej 3,238.68 milionë lekë (26.05 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 334.61 milionë lekë (11.52%) krahasuar me 31.12.2019. Numri i anëtarëve në fondet e pensioneve, më 30.06.2020 rezultoi 30,498 anëtarë duke shënuar një rritje prej 7.87% krahasuar me 31.12.2019.

Tregues të fondeve të pensioneve                                                                                                                                                                                                                                                              

Përshkrimi Vlera (milionë lekë) Ndryshimi (Në %)
  31.12.’19 30.06.’20 31.12.’19-30.06’20
Asetet neto të FP 2,904.07 3,238.68 11.52Asetet neto dhe numri i anëtarëve sipas fondeve të pensioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30.06.2020
Fond Pensioni Numri i  anëtarëve në FP Asete Neto (milionë. lekë)
SIGAL 8,249             1,468.63
CREDINS PENSION 17,480                934.86
RAIFFEISEN 3,091                 811.75
ALBSIG 1,678                    23.44
TOTAL 30,498             3,238.68

         
Për të lexuar materialin e plotë të Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.06.2020 (në versionin EXCEL), ju lutem klikoni këtu.
 
[1] http://www.bankofalbania.org/ Kursi zyrtar i këmbimit ("fiksi") 30.06.2020 në Bankën e Shqipërisë,
1 euro = 124.34 lekë