2 Tetor 2020

AMF nxjerr për konsultim publik projektrregulloren “Për administrimin e riskut nga shoqëria administruese e fondeve”

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në zbatim të Ligjit nr. 56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, ka hartuar projektrregulloren “Për administrimin e riskut nga shoqëria administruese e fondeve”.

Projektrregullorja publikohet në faqen zyrtare të Autoritetit, për konsultim publik, në linkun e mëposhtëm:

https://amf.gov.al/projekte.asp?id=2

Për më shumë, kontaktoni [email protected]