8 Tetor 2020

Kuvendi i Shqipërisë miraton emërimin e Znj. Mimoza Kaçi në detyrën e anëtarit të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare që do të mbajë funksionin e Nëndrejtorit Ekzekutiv

Kuvendi i Shqipërisë, në seancën plenare të datës 7 tetor 2020, miratoi emërimin e Znj. Mimoza Kaçi në detyrën e anëtarit të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, që do të mbajë funksionin e Nëndrejtorit Ekzekutiv.