13 Janar 2021

Lista e aplikantëve për testimin për vlerësues dëmesh në sigurime

Në zbatim të pikës 2, të nenit 7 të Rregullores nr. 35, datë 27.03.2019, “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, njofton se lista e aplikantëve për testimin e datës 20.01.2021, ora 11:00 është si më poshtë:

 

1. Arben Koçibellinj
2. Artan Kaleci
3. Artur Zhegu
4. Blerta Uka
5. Evald Jaho
6. Evi Zogu
7. Gëzim Mushani
8. Gëzim Myftari
9. Naim Hoxha
10. Sabri Hoxha