17 Nentor 2021

Ecuria e tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.09.2021

Gjatë periudhës 30.09.2021, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtrojnë aktivitetin e tyre katër fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 30.09.2021 tregon një total asetesh neto prej 4,284.84 milionë lekë (35.25 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 681.56 milionë lekë (18.92%) krahasuar me 31.12.2020. Numri i anëtarëve në fondet e pensioneve, më 30.09.2021 rezultoi 32,932 anëtarë, duke shënuar një rritje prej 6.16% krahasuar me 31.12.2020.


Tregues të fondeve të pensioneve                                                                                                                                                                                                                                                              

Përshkrimi Vlera (milionë lekë) Ndryshimi (Në %)
  31.12.’20 30.09.’21 31.12.’20-30.09’21
Asetet neto të FP 3,603.27 4,284.84 18.92


Asetet neto dhe numri i anëtarëve sipas fondeve të pensioneve  30.09.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Fond Pensioni Numri i  anëtarëve në FP Asete Neto (milionë. lekë)
SIGAL  8,925  
    1,880.42
CREDINS PENSION 18,133  
    1,295.39
RAIFFEISEN  3,171  
       982.73
ALBSIG
 2,703
                                   
       126.30

TOTAL
           
32,932

     4,284.84


Ndarja e tregut sipas numrit të anëtarëve në fondet e pensioneve, 30.09.2021   (Në %)
       


    
Për të lexuar materialin e plotë të tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.09.2021 (në versionin excel), ju lutem klikoni këtu.
 
[1] http://www.bankofalbania.org/ Kursi zyrtar i këmbimit ("fiksi") 30.09.2021 në Bankën e Shqipërisë,
1 euro = 121.54 lekë