25 Maj 2010

Mbi publikimin e rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2009”

Pas raportimit në datë 13.04.2010 pranë Komisionit të Ekonomisë në Kuvendin e Shqipërisë, të Kryetares së AMF, Zj. Elisabeta Gjoni, “Mbi aktivitetin e institucionit për vitin 2009”, Kuvendi i Shqipërisë ka dërguar përmes një shkrese zyrtare nr. 1396, datë 21.05.2010, rezolutën “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2009”.

Për të lexuar tekstin e plotë të Rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë, klikoni këtu