18 Maj 2023

Ecuria e tregut të pensioneve private vullnetare, 31.03.2023

Gjatë periudhës janar-mars 2023, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre pesë fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare në 31.03.2023 tregon një total asetesh neto prej 5,965.36 milionë lekë (52.69 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 265.98 milionë lekë (4.67%) krahasuar me 31.12.2022. Numri i anëtarëve në fondet e pensioneve, më 31.03.2023 rezultoi 37,060 anëtarë duke shënuar një rritje prej 1.48% krahasuar me 31.12.2022.


Tregues të fondeve të pensioneve                                                                                                                                                                                                                                                              

Përshkrimi Vlera (milionë lekë) Ndryshimi (Në %)
  31.12.’22 31.03.’23 31.12.’22-31.03’23
Asetet neto të FP 5,699.38 5,965.36 4.67


Asetet neto dhe numri i anëtarëve sipas fondeve të pensioneve                                                                                                                                                                                                                          31.03.2023
Fond Pensioni Numri i  anëtarëve në FP Asete Neto (milionë. lekë)
SIGAL 10,688  2,590.62
CREDINS PENSION 18,858 1,764.46
RAIFFEISEN 3,638 1,255.81
ALBSIG 3,859 345.51
SMART PENSION 17 8.96
TOTAL 37,060 5,965.36


Ndarja e tregut sipas numrit të anëtarëve në fondet e pensioneve,                     31.03.2023   
(Në %)

           
 

Për të lexuar materialin e plotë të Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.03.2023 (në versionin EXCEL), ju lutem klikoni këtu.
 
[1] http://www.bankofalbania.org/ Kursi zyrtar i këmbimit ("fiksi") 31.03.2023 në Bankën e Shqipërisë,
1 euro = 113.21 lekë