31 Maj 2024

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private, 31.03.2024

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private, 31.03.2024

Gjatë periudhës janar-mars 2024, në tregun e pensioneve private ushtruan aktivitetin e tyre gjashtë fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private në 31.03.2024 tregon një total asetesh neto prej 7,019.85 milionë lekë (68.24 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 282 milionë lekë (4.18%) krahasuar me 31.12.2023. Numri i anëtarëve në fondet e pensioneve, më 31.03.2024 rezultoi 39,910 anëtarë duke shënuar një rritje prej 4.53% krahasuar me 31.12.2023.

Tregues të fondeve të pensioneve                                                                                                                                                                                                                                                             

Përshkrimi Vlera (milionë lekë) Ndryshimi (Në %)
  31.12.’23 31.03.’24 31.12.’23-31.03’24
Asetet neto të FP 6,737.99 7,019.85 4.18
 

Asetet neto dhe numri i anëtarëve sipas fondeve të pensioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31.03.2024

Fond Pensioni

Numri i  anëtarëve në FP

Asete Neto (milionë. lekë)

SIGAL

12,242

    2,865.67

CREDINS PENSION

18,998

2,141.01

RAIFFEISEN

4,041

      1,454.42

ALBSIG

4,158

528.83

SMART PENSION

410

28.19

SIGAL PRO

61

1.73

TOTAL

        39,849

7,019.85


Për të lexuar materialin e plotë të Tregut të Pensioneve Private, 31.03.2024 (në versionin EXCEL), ju lutem klikoni këtu.

[1] http://www.bankofalbania.org/ Kursi zyrtar i këmbimit ("fiksi") 29.03.2024 në Bankën e Shqipërisë,

1 euro = 102.87 lekë