26 Tetor 2010

Zhvillimet e tregut të pensioneve vullnetare private për periudhën Janar - Shtator 2010

Tregu i pensioneve vullnetare mbetet ende një treg i vogël, parë ky si nga këndvështrimi i kontributeve dhe nga numri i kontribuesve. Në këtë treg, për periudhën janar - shtator 2010, shihet një rritje prej 47.81% e kontributeve dhe një rritje prej afër 14.46% e numrit të kontribuesve, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Më poshtë pasqyrohen disa të dhëna mbi tregun e pensioneve vullnetare private:

Tregu i Pensioneve Private Vullnetare (kontribute)

Shoqëria

Kontribute (në lekë)

Ndryshimi

Pjesa ndaj Totalit

(në %)

( në %)

Periudha  Janar - Shtator

2009

2010

`10/`09 -1

2009

2010

Raiffeisen PENSIONS

    36,425,880

    47,325,062

     29.92

     55.46

     48.74

Capital

    16,123,071

    34,221,355

   112.25

     24.55

     35.25

Sigma IPP

    13,135,862

    15,541,862

     18.32

     20.00

     16.01

Total

 65,684,813

 97,088,279

     47.81

  100.00

  100.00

Tregu i Pensioneve Private (kontribues)

Shoqëria

Numri i kontribuesve

Ndryshimi

Pjesa ndaj Totalit

(në %)

( në %)

Periudha  Janar - Shtator

2009

2010

`10/`09 -1

2009

2010

Raiffeisen PENSIONS

1,666

1,791

7.50

38.29

35.96

Capital

1,738

2,177

25.26

39.94

 43.71

Sigma IPP

947

1,012

6.86

21.77

20.32

Total

4,351

4,980

14.46

100.00

100.00


Për të lexuar materialin e plotë të pensioneve private vullnetare për periudhën janar - shtator 2010 (në versionin EXCEL) klikoni këtu

Për të lexuar materialin e plotë të pensioneve private vullnetare për periudhën janar - shtator 2010 (në versionin PDF) klikoni këtu