21 Gusht 2008

Ndryshimet në nivelin e primeve për Sigurimet e Detyrueshme Motorrike


Vendimi i Bordit të AMF-së nr 94, datë 14.08.2008 parashikon disa ndryshime në vendimin nr.8, datë 17.12.2007 "Për marrjen e disa masave për korrigjimin e situatës problematike që paraqitet tregu i sigurimit të detyrueshëm MTPL" , ndryshime të cilat u bënë si pasojë e tabelave të reja të primeve që parashikon Urdhëri nr.80, datë 19.06.2008 i Ministrit të Financave "Për miratimin e primit të pastër të sigurimit të detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorike për përgjegjësinë ndaj palëve të treta"

Për të lexuar të plotë vendimin e Bordit klikoni këtu:

Për tu informuar mbi primet e reja klikoni këtu: