Rregullore

Rregullore nr. 126, datë 28.07.2021 “Për llogaritjen e fondit të kompensimit si dhe rastet e prekjes, të ndërhyrjes dhe rivendosjes së vlerës minimale të fondit të kompensimit”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 126
  Datë: 28/07/2021
 • Hyn në fuqi : 28/07/2021
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekti i kësaj rregulloreje është të përcaktojë mënyrën e llogaritjes së Fondit të Kompensimit, kontributin e çdo anëtari në vlerën minimale të Fondit të Kompensimit si dhe rastet e prekjes, ndërhyrjes dhe afatet e rivendosjes së kësaj vlere.

 

   Materiali i plotë