Gjeografia e Tregut të Sigurimeve

 

 

AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE

  Rruga "Dora D'istria", Nr.10, P.O. Box 8363, Tiranë, Shqipëri

  + 355 - (0) - 4 - 2257560,    08006969

  + 355 - (0) - 4 - 2250686

  [email protected]

  www.amf.gov.al

E hënë - E enjte 08:00 - 16:30, E premte 08:00 - 14:00