Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
141.Kostanca Cohran146429.06.2020Pa afatAlbsig sh.a.Rr. "Vaso Pasha", Tirane, (prone e Z. Selim Spahiu)
142.Enkela Musteqja146529.06.2020Pa afatAlbsig sh.a.L. "Bakushe Visha’, Fushe Kruje, (prone e familjes)
143.Denisa Çika146629.06.2020Pa afatAlbsig sh.a.L.1, Rr. "Onezmi", Sarandë, (pronë e Thëllënxë Hoxha)
144.Aledon Prenga146729.06.2020Pa afatAlbsig sh.a.Njësi shërbimi ( pronë e Tanush Jaku) në Rr. "Vincenzo Di Paulo", pall 9 katësh, k.1, Kodër Rrëshen
145.Mariza Popaj146829.06.2020Pa afatEurosig sh.a.Dogana Grabom, Godinë 1 katëshe, nr.3, Tamarë, Malësi e Madhe, Shkodër
146.Fran Valca146929.06.2020Pa afatEurosig sh.a.Lagjia "Gurra" Lezhë, (pronë e Marije Ndreut).
147.Artur Qehaja147129.06.2020Pa afatInsig sh.a.Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga Haxhi Hysen Dalliu, Ndërtesa 56, Hyrja 4, Ap. 0, Tiranë (pronë e Elvin dhe Bledar Fusha).
148.Eraldo Ndoja147229.06.2020Pa afatSigal UGA sh.aFushë Kuqe, Rruga kryesore, Ndërtesa 3 katëshe, kati 1, Lezhë (pronë e Vasil Ulaj).
149.Leonat Zalli147329.06.2020Pa afatSigal UGA sh.aRruga Nacionale Shkodër - Tiranë, Kaç, Vau Dejës, zona kadastrale 1329, (pronë e Leonat dhe Kristina Zalli).
150.Arsen Geci147429.06.2020Pa afatSigal UGA sh.aTrush, 70 m pranë shkollës, Bërdicë,Shkodër (pronë e Arsen Geci).