Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
141.Liljana Fasllija (për FIBANK sh.a.)135631.05.2019Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Fibank, Agjensia Lezhë.
142.Sonilda Bajraktari (për FIBANK sh.a.)135731.05.2019Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Fibank, Dega Tirana 1.
143.Anika Kane (për FIBANK sh.a.)135831.05.2019Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Fibank, Agjensia Fier.
144.Elva Çaushi (për FIBANK sh.a.)135931.05.2019Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Fibank, Agjensia Twin Tower, Tiranë
145.Uran Begaj (për FIBANK sh.a.)136031.05.2019Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Fibank, Agjensia Tirana 2
146.Robert Sejdiaj (për FIBANK sh.a.)136131.05.2019Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Fibank, Agjensia Vlorë.
147.Devis Osman (për FIBANK sh.a.)136231.05.2019Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Fibank, Agjensia Korçë.
148.Bledar Kapllani (për FIBANK sh.a.)136331.05.2019Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Fibank, Agjensia Durrës.
149.Ervin Ceca (për FIBANK sh.a.)136431.05.2019Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Fibank, Agjensia Berat.
150.Rafael Hoxha (për FIBANK sh.a.)136531.05.2019Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Fibank, Agjensia Lushnjë