Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
151.Eduart Sana (për ALBI 2017 sh.p.k.)136731.05.2019Pa afatSigal UGA sh.aLagjia nr.3, Laç, Kurbin, pronë e Lek dhe Davida Jushi.
152.Rezart Kastrati (për DESTINATION ALBANIA sh.p.k.)136931.05.2019Pa afatEurosig sh.a.Lagjia "10 Korriku", Rr. Draçin, Ndërtesë 1 katëshe, Shkodër, pronë e Z. Tom Radoja.
153.Marenglen Kanani137031.05.2019Pa afatSigal UGA sh.aLagjia nr.1, Godina 12, Hyrja 1 Ap.16, Elbasan.
154.Zemrite Doçi137131.05.2019Pa afatSigal UGA sh.aLagjia 5, Rruga kryesore Kukës (pronë e Reshat Elezi)
155.Teuta Hajdari137231.05.2019Pa afatSigal UGA sh.aL. "Loni Dhamo", Pall pranë Hotel Myzeqesë. Kati 1, Lushnjë.
156.Elda Lala137331.05.2019Pa afatSigal UGA sh.aRr. "Ali Demi", Tiranë (pronë e Nikolla Çavos)
157.Lambjano Golemi137431.05.2019Pa afatSigal UGA sh.aLagjia "28 Nëntori", Rruga "Antipatrea", godinë 1 katëshe, Berat (pronë e Jon Impeks" sh.p.k).
158.Jonid Vreshtazi137531.05.2019Pa afatSigal UGA sh.aLagjia "29 Nëntori", Rr. "Petrit Bisha", Pall 504, kati 1, Vlorë.
159.Elvis Bollano137631.05.2019Pa afatSigal UGA sh.aLagjia Spilke, Rruga Nacionale Himarë-Sarandë, km1, objekti 20, Himarë, Vlorë, pronë e shoqerisë "ANDI" sh.p.k.).
160.Djana Murati137731.05.2019Pa afatSigal UGA sh.aTiranë-Rrogozhinë, Lagjia nr.2, Rr. e Peqinit, objekt 1 katësh.