Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
521.Dile Shtupa73931.10.2016Pa afatAlbsig sh.a.Lagjja nr. 2, Rr. “Reshit Çollaku”, Pogradec.
522.Marin Zymaj74131.10.2016Pa afatInsig sh.a.Lagjja nr. 4, Laç (pronë e agjentit).
523.Tonin Tefa74231.10.2016Pa afatInsig sh.a.Rr. “Josif Budo”, Pall.6 0 hyrjesh, kati 1, Kavajë.
524.Renata Baxherri74331.10.2016Pa afatIntersig VIG sh.a.Rr.“Onhezmi”, Lagjia nr.1, pranë Pallatit 15 katësh, Sarandë.
525.Afrim Mlloja74431.10.2016Pa afatIntersig VIG sh.a.Rr.“Lëvizja e Postribës”, Godina e DRTRR, Shkodër.
526.Bujar Çaushi74531.10.2016Pa afatIntersig VIG sh.a.Rr. “Odise Paskali”, Shëtitorja kryesore Qendër, Përmet.
527.Sheriljana Seitaj74631.10.2016Pa afatIntersig VIG sh.a.Lagjia “Clirimi”, pranë Rezervave të shtetit, ish DRRTSH, Berat.
528.Lysien Kusho74731.10.2016Pa afatIntersig VIG sh.a.Dogana Kakavijë Gjirokastër.
529.Fatmira Sadiku74831.10.2016Pa afatIntersig VIG sh.a.Bul. “Gjergj Fishta”, pranë ish kolaudimit, Tiranë.
530.Majlinda Vrapi74931.10.2016Pa afatIntersig VIG sh.a.Garazhi i “Sizmikës”, Fier.