Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
621.Sadete Skura73329.09.2016Pa afatSIVIG sh.a. Parku i Mallrave të Eksportit, Durrës
622.Daniel Shehu73429.09.2016Pa afatSIVIG sh.a.Kolaudimi Tiranë.
623.Anjeza Isufi71919.07.2016Pa afatAlbsig sh.a.Yzberisht, Tiranë
624.Gëzim Vrana72019.07.2016Pa afatAlbsig sh.a.Autostrada Tiranë-Durrës, (tek Targat).
625.Petrit Lamaj72119.07.2016Pa afatAlbsig sh.a.Ballsh, Fier.
626.Eldjon Hasani72219.07.2016Pa afatAlbsig sh.a.Pranë Doganës Murriqan, Shkodër.
627.Kostanca Birbo72319.07.2016Pa afatAlbsig sh.a.Rr. “Luigj Gurakuqi”, Tiranë.
628.Jurgen Babaj72419.07.2016Pa afatAlbsig sh.a.Qendra e biznesit “Monun”, Lagjja 3, Rr. “Egnatia”, Durrës
629.Urim Kosova72519.07.2016Pa afatAlbsig sh.a.Lagjja e Re, Kukës.
630.Pavllo Gjulja72619.07.2016Pa afatAnsig sh.a.Sanxhak, Gjorm, pranë DRSSH, Kurbin.