Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
641.Marsid Bello61726.11.2015Pa afatAnsig sh.a.Rr. “Pjetër Bogdani”, pall. 12, Ap.23, Tiranë.
642.Spiro Seraj61826.11.2015Pa afatAnsig sh.a.Bul. “Ismail Qemali”, Lagjia “Pavarësia”, pranë Bankës Societe Generale Albania, Vlorë.
643.Fatjon Bendo62026.11.2015Pa afatAnsig sh.a.Bul. “Zhan D’Ark” Kolaudimi i vjetër, shtëpi private, Tiranë.
644.Ledio Biduli62126.11.2015Pa afatAnsig sh.a.Qendra “Blue Star”, Kati 1, Durrës.
645.Katerina Gjojdeshi62226.11.2015Pa afatAnsig sh.a.Qendra “Blue Star”, Kati 1, Durrës.
646.Jetnor Hoxhalli59626.10.2015Pa afatInsig sh.a.L.3, Rr. “Superstrada e Devollit”, Bilisht, Devoll.
647.Artur Ibraj59726.10.2015Pa afatInsig sh.a.Rr.“Pika e kalimit kufitar Shkodër-Hani i Hotit”, km 39, godinë 2 katëshe, kati 1, nr. 4, Shkodër.
648.Kristina Babani59826.10.2015Pa afatInsig sh.a.Shelqet, Vau i Dejës, Shkodër.
649.Foto Bendo60026.10.2015Pa afatInsig sh.a.Lagjja “18 Tetori”, ish zyrat e INSIG, Lushnjë.