Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
651.Entela Dhimo 67028.04.2016Pa afatSigal UGA sh.a“Blloku h1,Zona turizem, Kanali i Çukes, Sarande.
652.Ervin Cenaj 67128.04.2016Pa afatSigal UGA sh.aRr.“Rexhep Teni”, blloku 2, pall. 39, kati 1, Puke.
653.Andis Ibra67228.04.2016Pa afatSigal UGA sh.aRr.”Dervish Hima”, nr 16/4, prane stadiumit “Qemal Stafa”.
654.Ina Minxholli67328.04.2016Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Thanas Ziko”, Nr.92, Tiranë.
655.Ylli Hoxha67628.04.2016Pa afatSigal UGA sh.aBul.“Zhan D’Ark”, prane kolaudimit,Tiranë, pall.8, kulla 1, shk. 2, ap.9 Tiranë.
656.Adela Oketa67728.04.2016Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Fetah Bllaca”, pall 6 katesh, kati 2, Durres.
657.Dine Aliaj67828.04.2016Pa afatSigal UGA sh.aLagjia1, Rr. “Demokracia”, Divjake.
658.Astrit Fasllija68028.04.2016Pa afatSigal UGA sh.aRruga. “Luigj Gurakuqi”, Lagjia ”Beselidhja”, pall. 3 katesh, prane Kom. te Policise, Lezhe.
659.Platon Leci68128.04.2016Pa afatSigal UGA sh.aBul. Blu, pall.5/2, shk.1, kati 1, Kamez .
660.Banush Gjoni68228.04.2016Pa afatSigal UGA sh.aRr. “1 Maji”, prane kolaudimit te automjet. Fier.