Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
661.Taulant Xheja68328.04.2016Pa afatSigal UGA sh.aLagjia 1, sheshi “Piazza Italia”, god. 2 kateshe, kati 1, nr.1492, Divjake.
662.Ramis Lleshi68528.04.2016Pa afatSigal UGA sh.aBul.“Bajram Curri”, Ndertesa nr.258, hyrja nr.7, Tiranë.
663.Shkelqim Pelinku68628.04.2016Pa afatSigal UGA sh.aRr. “5 Maji”, Qendra Tregtare “Concord Center”, kati 1, dyqani 20, Tiranë.
664.Valter Domi68728.04.2016Pa afatSIVIG sh.a.Rr.”Marsel Kashen”, Pall.8, sh.2, ap 10, Tiranë.
665.Altin Hasa68828.04.2016Pa afatSIVIG sh.a.Kashar, Kati II, Tiranë.
666.Zhuljeta Ibro68928.04.2016Pa afatSIVIG sh.a.Rr. “Hoxha Tasim, P. 60, sh. 3, Ap. 19 Tiranë
667.Naime Dervishaj (Për AMELIO)69028.04.2016Pa afatInsig sh.a.L. 5 Maji, Rr. “Mehmet Shehu”, Ballsh, Fier.
668.Sadik Ademi (për “ADEMI SAD”)69228.04.2016Pa afatInsig sh.a.Rr. “Elez Isufi”, Agjencia “ADEMI SAD” sh.p.k, përballë postës, Peshkopi.
669.Jelja Serani64531.03.2016Pa afatInsig sh.a.Rruga “Mit’hat Hoxha”, Godina nr. 2, kati 1, Sarandë, Agjens. “Saranda Summer Tours”.
670.Ardit Prifti64631.03.2016Pa afatInsig sh.a.Lagjja “Çlirimi”, pranë Gjykatës së rrethit Lushnjë, Pall. 20, kati 1.