Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
671.Bukurije Shehi64731.03.2016Pa afatInsig sh.a.Gosë-Qendër, Kavajë.
672.Aulon Veizi64931.03.2016Pa afatInsig sh.a.Sheshi “A. Rustemi”, Lagjja “Hajro Cakërri”, Kompleksi “Brokaj”, kati 1, Vlorë.
673.Tatiana Halili65131.03.2016Pa afatAlbsig sh.a.Rr. Myslym Shyri, Pall. 1/3, Tiranë.
674.Erlis Shkurti65231.03.2016Pa afatAlbsig sh.a.Rr. Dritan Hoxha, pranë Pall. Sportit Tiranë.
675.Bledar Bardhoci65331.03.2016Pa afatAlbsig sh.a.Kashar, Tiranë, tek Targat.
676.Fatmir Gorani65531.03.2016Pa afatAlbsig sh.a.Fshati Dyshnik, Berat, pranë DRSHTRR.
677.Albana Hoxha65631.03.2016Pa afatAlbsig sh.a.Kryqëzimi i rrugës së Kukësit me spitalin.
678.Zyhdi Cubaj65831.03.2016Pa afatAlbsig sh.a.Koplik, Malësi e Madhe, Shkodër.
679.Ylli Selmani65931.03.2016Pa afatAlbsig sh.a.Pika Doganore Qaf-Botë, Sarandë.
680.Mariel Hutra66031.03.2016Pa afatAlbsig sh.a.Lagjja 17, Durrës.