Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
691.Ismet Hasani64326.02.2016Pa afatInsig sh.a.Rr. “Lëvizja e Postribës”, Shkodër.
692.Nuci Paluka63425.01.2016Pa afatInsig sh.a. Rruga Nacionale Bilisht-Kapshticë, km 9, brenda Doganës (objekt privat).
693.Zhifko Sterjo63525.01.2016Pa afatInsig sh.a.Rruga Nacionale Bilisht-Kapshticë, km. 9, brenda Doganës (objekt privat).
694.Idaet Lekdushi62321.12.2015Pa afatAnsig sh.a.Lagjia “Sheq i Madh”, Rr. “Teodor II Muzaka”, përballë DRSHTR, Fier.
695.Manushaqe Sinani62421.12.2015Pa afatAnsig sh.a.Lagjia “Kongresi i Përmetit”, Bul. “Jakov Xoxa”, Pall 305, Fier.
696.Haxhi Myrtaj62521.12.2015Pa afatInsig sh.a.Vrion, pranë DRSHTRS, Sarandë.
697.Jetmir Fero62821.12.2015Pa afatInsig sh.a.Rr. “Reshit Çollaku”, Lagjja 2, Pogradec.
698.Valbona Koçi62921.12.2015Pa afatInsig sh.a.Lagjja “Sporti”, Pallati “Selamiu”, Njësia 1, Elbasan
699.Zef Koleci63121.12.2015Pa afatInsig sh.a.L.“Besëlidhja”, Rr. “Kosova”, pall. 134,Lezhë
700.Violeta Mujaj63221.12.2015Pa afatInsig sh.a.Terminali i doganës Hani i Hotit, Shkodër.