Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
701.Azhena Mançe63321.12.2015Pa afatSigal UGA sh.a“Rruga e Elbasanit”, pall.45, kati 2, zyra 201 Tiranë.
702.Dritë Çoba60226.11.2015Pa afatSigal UGA sh.aRruga “1 Maji, perballe shkolles 9 vjeçare, Fushe Arres,”, Puke.
703.Ilir Shkëmbi60326.11.2015Pa afatAlbsig sh.a.Rr. “Bajram Curri”, P. 375, shk. 2, k1, ap 7/1, Tiranë.
704.Naim Bardhi60426.11.2015Pa afatAlbsig sh.a.Zyrë pranë DRSHTRR Tiranë.
705.Klodjan Kurtaj60526.11.2015Pa afatAlbsig sh.a.Rr. “Kongresi i Përmetit”, P. 81, shk. 2, k. 1, ap. 9/1, Tiranë.
706.Sergej Koçaj60626.11.2015Pa afatAlbsig sh.a.Lagjja “Pavarësia”, Rr. “S. Zotaj” P 458, shk.1, k.1, Vlorë.
707.Lutmilla Muçaj60726.11.2015Pa afatAlbsig sh.a.Garazhi i Sizmikës, Fier.
708.Rigels Shehaj60826.11.2015Pa afatAlbsig sh.a.Pika kufitare Kakavijë Gjirokastër.
709.Rozeta Çani60926.11.2015Pa afatAlbsig sh.a.Rr. “Kiço Drenova”, Korçë, pranë DRSHTRR.
710.Dritan Ujkaj61026.11.2015Pa afatAlbsig sh.a.Zona industriale Shkodër.