Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
721.Idaet Lekdushi62321.12.2015Pa afatAnsig sh.a.Lagjia "Sheq i Madh", Rruga "Teodor II Muzaka", përballë DRSHTR, Fier.
722.Manushaqe Sinani62421.12.2015Pa afatAnsig sh.a.Lagjia "Kongresi i Përmetit", Bulevardi "Jakov Xoxa", pallati 305, Fier.
723.Jetmir Fero62821.12.2015Pa afatInsig sh.a.Rruga "Reshit çollaku", Lagjja 2, Pogradec.
724.Valbona Koçi62921.12.2015Pa afatInsig sh.a.Lagjja "Sporti", pallati "Selamiu", Njësia 1, Elbasan
725.Zef Koleci63121.12.2015Pa afatInsig sh.a.Lagjia "Besëlidhja", Rruga "Kosova", pallati 134, Lezhë
726.Violeta Mujaj63221.12.2015Pa afatInsig sh.a.Terminali i doganës Hani i Hotit, Shkodër.
727.Azhena Mançe63321.12.2015Pa afatSigal UGA sh.a"Rruga e Elbasanit", pallati 45, kati 2, zyra 201, Tiranë.
728.Dritë Çoba60226.11.2015Pa afatSigal UGA sh.aRruga "1 Maji", përballe shkollës 9-vjeçare, Fushë Arrës, Pukë.
729.Naim Bardhi60426.11.2015Pa afatAlbsig sh.a.Zyrë pranë DRSHTRR, Tiranë.
730.Klodjan Kurtaj60526.11.2015Pa afatAlbsig sh.a.Rruga "Kongresi i Përmetit", pallati 81, shk. 2, k. 1, ap. 9/1, Tiranë.