Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
821.Kristina Babani59826.10.2015Pa afatInsig sh.a.Shelqet, Vau i Dejës, Shkodër.
822.Foto Bendo60026.10.2015Pa afatInsig sh.a.Lagjja "18 Tetori", ish zyrat e INSIG, Lushnjë.