Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
21.Jorgo Hila (klasat e jo-jetës)5627.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
22.Anila Vako (klasat e jo-jetës)5727.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
23.Eglantina Seferaj (klasat e jetës dhe jo-jetës)5827.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
24.Nevila Xholi (klasat e jo-jetës)5927.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
25.Miranda Bashi (klasat e jo-jetës)6127.12.2016Pa afatSmart Insurance Broker sh.a.Rr. “I. Qemali”, pall SAMOS TOWER, kati 4, Tiranë
26.Aleksander Mucko (klasat e jetës dhe jo-jetës)4924.11.2016Pa afatIFIS Broker sh.a.Rr. “I. Qemali”, pall. 2K, k.8, ap.40, Tiranë
27.Xhemal Sula (klasat e jetës dhe jo-jetës)5024.11.2016Pa afatWVP-Ndërmjetësim në sigurime sh.a.Rr. “R. Çollaku”, pall 24, shk.13, ap.5 Tiranë
28.Gentiana Gjino (klasat e jetës dhe jo-jetës)4531.10.2016Pa afatRaiffeisen Bank sh.a.Rr. Kavajës, Pall.71, shk.1, ap.4, Tiranë
29.Andi Sula (klasat e jetës dhe jo-jetës)4631.10.2016Pa afatRaiffeisen Bank sh.a.Rr. Kavajës, Pall.71, shk.1, ap.4, Tiranë
30.Sonila Staka (klasat e jetës dhe jo-jetës)4731.10.2016Pa afatRaiffeisen Bank sh.a.Rr. Kavajës, Pall.71, shk.1, ap.4, Tiranë