Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
41.Manjola Ismailaj (klasat e jo-jetës) 4428.04.2016Pa afatSunTrust Broker sh.aRr. "Zef Jubani, Qendra Tregtare "Olimpia", kati 2, nr.3, Tiranë.
42.Arben Simaku (klasat e jo-jetës)4128.04.2016Pa afatStar Broker sh.a.Rr. “N. Tupe”, pall.1/1, Tiranë
43.Dëfrim Carcani (klasat e jo-jetës dhe risigurime)4328.04.2016Pa afatDevon sh.a.Pall. i Kulturës, QTZHK, sheshi “Skenderbej”, Tiranë
44.Valbona Çarçani (klasat e jetës dhe jo-jetë)3231.03.2016Pa afatDevon sh.a.Pall. i Kulturës, QTZHK, sheshi “Skenderbej”, Tiranë
45.Bashkim Kryeziu (klasat e jo-jetës)3331.03.2016Pa afat3B Broker sh.a.Rr. M. Matohiti”, pall.7, shk.2, ap.8, Tiranë
46.Rezarta Zhukri (klasat e jetës, jo-jetës dhe risigurime)3431.03.2016Pa afatALL SIG sh.a.Rr. “A. Frasheri”, Pall “De Rada”, nr. 3/3, Tiranë
47.Pamela Gërmani (klasat e jetës dhe jo-jetës)3631.03.2016Pa afatWVP-Ndërmjetësim në sigurime sh.a.Rr. “R. Çollaku”, pall 24, shk.13, ap.5 Tiranë
48.Anila Qendro (klasat e jetës dhe jo-jetës)3731.03.2016Pa afatA-EJA Insurance Broker sh.a.Rr. “P. Bogdani”, Pall.20, Kati 1, Tiranë
49.Fatmir Milaqi (klasat e jo-jetës)3831.03.2016Pa afatMAI sh.a.Rr. “I.Qemali”, Pall. GENER 2, Valle Verde, kati 3, zyra 4, Tiranë
50.Grean Shehaj (klasat e jo-jetës)3931.03.2016Pa afatEuro Broker sh.a.Rr. M. Matohiti”, pall.7, shk.2, ap.8, Tiranë