Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
11.Erjola Balla (klasat e jojetës)7529.03.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Vaso Pasha", Nr.8, Tiranë.
12.Erion Daullja (klasat e jojetës)7629.03.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Ismail Qemali", nr. 4, Dega Tirana 1 e Bankes Credins sh.a.
13.Armida Lika (klasat e jetës dhe të jojetës)7729.03.2018Pa afatRaiffeisen Bank sh.a.Raiffeisen Bank sh.a., ETC, kati 6, Tirane.
14.Nada Vokshi (klasat e jojetës)6731.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Vaso Pasha", Nr.8, Tiranë.
15.Jurgen Adhami (klasat e jojetës)6831.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Bul. "Zogu I", Qendra VEVE, Dega Tirana 2 e Bankes Credins sh.a.
16.Entela Haxhialiu (klasat e jojetës)6931.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Ismail Qemali", nr.21, Tiranë.
17.Brunilda Baholli (klasat e jojetës)7031.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.RR. "Luigj Gurakuqi", Dega Tirana 15, Banka Credins sh.a., Tirane.
18.Sonila Malaj (klasat e jojetës)7131.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Muhamet Gjollesha", Qendra Tregtare Ring Center, Tirane.
19.Endrit Bakiri (klasat e jojetës)7231.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Ismail Qemali", nr. 4, Dega Tirana 1 e Bankes Credins sh.a.
20.Dhorothea Male(klasat e jetës, të jojetës dhe risigurime7331.01.2018Pa afatSunTrust Broker sh.a.Rr. "Zef Jubani, Qendra Tregtare "Olimpia", kati 2, nr.3, Tirane.