Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
11.Sonila Malaj (klasat e jojetës)7131.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Muhamet Gjollesha", Qendra Tregtare Ring Center, Tirane.
12.Endrit Bakiri (klasat e jojetës)7231.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Ismail Qemali", nr. 4, Dega Tirana 1 e Bankes Credins sh.a.
13.Dhorothea Male(klasat e jetës, të jojetës dhe risigurime7331.01.2018Pa afatSunTrust Broker sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, Tiranë, Pall. Delta 1, Hyrja 1, Zyra 1, Tiranë.
14.Ejona Rryçi (klasat e jojetes)6630.11.2017Pa afatASSIBROKER sh.a.Rr. "Brigada VIII", Vila 3/1, Kati III, Tirane, Shqiperi.
15.Murat Cara (klasat e jojetës dhe jetës)6527.07.2017Pa afatWVP-Ndërmjetësim në sigurime sh.a.Rr. “R. Çollaku”, pall 24, shk.13, ap.5 Tiranë
16.Klaida Çekrezi(klasat e jetës dhe jo-jetës)5127.12.2016Pa afatBanka Kombëtare Tregtare sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, Tiranë
17.Ardita Dragusha (klasat e jetës dhe jo-jetës)5227.12.2016Pa afatBanka Kombëtare Tregtare sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, Tiranë
18.Dardana Cami (klasat e jetës dhe jo-jetës)5327.12.2016Pa afatBanka Kombëtare Tregtare sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, Tiranë
19.Laura Mehmeti (klasat e jo-jetës)5427.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
20.Jerina Llukmani (klasat e jo-jetës)5527.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë