Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
11.Albano Troka (klasat e jojetës)7426.02.2018Pa afatASIGEST Broker Albania sh.aRr. "Dervish Bej Mitrovica", Pall. Kristi&Co,, Kati perdhe, nr.1, Tiranë
12.Nada Vokshi (klasat e jojetës)6731.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Vaso Pasha", Nr.8, Tiranë.
13.Jurgen Adhami (klasat e jojetës)6831.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Bul. "Zogu I", Qendra VEVE, Dega Tirana 2 e Bankes Credins sh.a.
14.Entela Haxhialiu (klasat e jojetës)6931.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Ismail Qemali", nr.21, Tiranë.
15.Brunilda Baholli (klasat e jojetës)7031.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.RR. "Luigj Gurakuqi", Dega Tirana 15, Banka Credins sh.a., Tirane.
16.Sonila Malaj (klasat e jojetës)7131.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Muhamet Gjollesha", Qendra Tregtare Ring Center, Tirane.
17.Endrit Bakiri (klasat e jojetës)7231.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Ismail Qemali", nr. 4, Dega Tirana 1 e Bankes Credins sh.a.
18.Dhorothea Male(klasat e jetës, të jojetës dhe risigurime7331.01.2018Pa afatSunTrust Broker sh.a.Rr. "Zef Jubani, Qendra Tregtare "Olimpia", kati 2, nr.3, Tirane.
19.Ejona Rryçi (klasat e jojetes)6630.11.2017Pa afatASSIBROKER sh.a.Rr. "Brigada VIII", Vila 3/1, Kati III, Tirane, Shqiperi.
20.Murat Cara (klasat e jojetës dhe jetës)6527.07.2017Pa afatWVP-Ndërmjetësim në sigurime sh.a.Rr. “R. Çollaku”, pall 24, shk.13, ap.5 Tiranë