Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
31.Jorgo Hila (klasat e jo-jetës)5627.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
32.Anila Vako (klasat e jo-jetës dhe të jetës)5727.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
33.Eglantina Seferaj (klasat e jetës dhe jo-jetës)5827.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
34.Nevila Xholi (klasat e jo-jetës)5927.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
35.Aleksander Mucko (klasat e jetës dhe jo-jetës)4924.11.2016Pa afatIFIS Broker sh.a.Rr. “Ibrahim Rrugova”, Ndërtesa 42, H.7, Ap.46, Njësia Administrative nr.5, 1019, Tiranë”.
36.Xhemal Sula (klasat e jetës dhe jo-jetës)5024.11.2016Pa afatWVP-Ndërmjetësim në sigurime sh.a.Rr. “R. Çollaku”, pall 24, shk.13, ap.5 Tiranë
37.Gentiana Gjino (klasat e jetës dhe jo-jetës)4531.10.2016Pa afatRaiffeisen Bank sh.a.Rr. Kavajës, Pall.71, shk.1, ap.4, Tiranë
38.Andi Sula (klasat e jetës dhe jo-jetës)4631.10.2016Pa afatRaiffeisen Bank sh.a.Rr. Kavajës, Pall.71, shk.1, ap.4, Tiranë
39.Sonila Staka (klasat e jetës dhe jo-jetës)4731.10.2016Pa afatRaiffeisen Bank sh.a.Rr. Kavajës, Pall.71, shk.1, ap.4, Tiranë
40.Ida Celo (klasat e jetës dhe jo-jetës)4831.10.2016Pa afatRaiffeisen Bank sh.a.Rr. Kavajës, Pall.71, shk.1, ap.4, Tiranë