Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
31.Xhemal Sula (klasat e jetës dhe jo-jetës)5024.11.2016Pa afatWVP-Ndërmjetësim në sigurime sh.a.Rr. “R. Çollaku”, pall 24, shk.13, ap.5 Tiranë
32.Gentiana Gjino (klasat e jetës dhe jo-jetës)4531.10.2016Pa afatRaiffeisen Bank sh.a.Rr. Kavajës, Pall.71, shk.1, ap.4, Tiranë
33.Andi Sula (klasat e jetës dhe jo-jetës)4631.10.2016Pa afatRaiffeisen Bank sh.a.Rr. Kavajës, Pall.71, shk.1, ap.4, Tiranë
34.Sonila Staka (klasat e jetës dhe jo-jetës)4731.10.2016Pa afatRaiffeisen Bank sh.a.Rr. Kavajës, Pall.71, shk.1, ap.4, Tiranë
35.Ida Celo (klasat e jetës dhe jo-jetës)4831.10.2016Pa afatRaiffeisen Bank sh.a.Rr. Kavajës, Pall.71, shk.1, ap.4, Tiranë
36.Manjola Ismailaj (klasat e jo-jetës) 4428.04.2016Pa afatSunTrust Broker sh.aRr. "Zef Jubani, Qendra Tregtare "Olimpia", kati 2, nr.3, Tiranë.
37.Arben Simaku (klasat e jo-jetës)4128.04.2016Pa afatStar Broker sh.a.Rr. “N. Tupe”, pall.1/1, Tiranë
38.Dëfrim Carcani (klasat e jo-jetës dhe risigurime)4328.04.2016Pa afatDevon sh.a.Pall. i Kulturës, QTZHK, sheshi “Skenderbej”, Tiranë
39.Valbona Çarçani (klasat e jetës dhe jo-jetë)3231.03.2016Pa afatDevon sh.a.Pall. i Kulturës, QTZHK, sheshi “Skenderbej”, Tiranë
40.Bashkim Kryeziu (klasat e jo-jetës)3331.03.2016Pa afat3B Broker sh.a.Rr. M. Matohiti”, pall.7, shk.2, ap.8, Tiranë