Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
51.Grean Shehaj (klasat e jo-jetës)3931.03.2016Pa afatEuro Broker sh.a.Rr. M. Matohiti”, pall.7, shk.2, ap.8, Tiranë
52.Murat Cara (klasat e jojetës dhe jetës)4031.03.2016Pa afatWVP-Ndërmjetësim në sigurime sh.a.Rr. “R. Çollaku”, pall 24, shk.13, ap.5 Tiranë
53.Ardian Kelmendi (klasat e jetës dhe jo-jetës)2831.08.2015Pa afatWVP-Ndërmjetësim në sigurime sh.a.Rr. “R. Çollaku”, pall 24, shk.13, ap.5 Tiranë
54.Elnar Gashi (klasat e jetës, jo-jetës dhe risigurime)2931.08.2015Pa afatMAI sh.a.Rr. "P. E Rilindjes", shk. 1, Ap.17, Tiranë
55.Përparim Isufi (klasat e jo-jetës)3031.08.2015Pa afatFidentia sh.a. broker sigurimeshRr. “I.Qemali”, nr.27, Kulla Fratari, kati 1, Tiranë