Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1.Fiorela Qoshja (klasat e jojetes)8030.07.2018Pa afatSmart Insurance Broker sh.a.Rr. “Dëshmorët e 4 Shkurtit", "Sky Tower", nr.5, Suite 7/2, Tiranë
2.Mediana Rexha (klasat e jetës dhe të jojetës)7813.06.2018Pa afatWVP-Ndërmjetësim në sigurime sh.a.Rr. e "Barrikadave”, Ndërtesa 18, hyrja 6, kati 4, Ap.11, Tiranë
3.Erjola Balla (klasat e jojetës)7529.03.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Vaso Pasha", Nr.8, Tiranë.
4.Erion Daullja (klasat e jojetës)7629.03.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Ismail Qemali", nr. 4, Dega Tirana 1 e Bankes Credins sh.a.
5.Armida Lika (klasat e jetës dhe të jojetës)7729.03.2018Pa afatRaiffeisen Bank sh.a.Raiffeisen Bank sh.a., ETC, kati 6, Tirane.
6.Albano Troka (klasat e jojetës)7426.02.2018Pa afatASIGEST Broker Albania sh.aRr. "Dervish Bej Mitrovica", Pall. Kristi&Co,, Kati perdhe, nr.1, Tiranë
7.Nada Vokshi (klasat e jojetës)6731.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Vaso Pasha", Nr.8, Tiranë.
8.Jurgen Adhami (klasat e jojetës)6831.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Bul. "Zogu I", Qendra VEVE, Dega Tirana 2 e Bankes Credins sh.a.
9.Entela Haxhialiu (klasat e jojetës)6931.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Ismail Qemali", nr.21, Tiranë.
10.Brunilda Baholli (klasat e jojetës)7031.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.RR. "Luigj Gurakuqi", Dega Tirana 15, Banka Credins sh.a., Tirane.