Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Statusi i vlerësuesit
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Lloji i Licencës Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Statusi i vlerësuesit Nr. kontakti
61.Lekë GjoniVlerësues i dëmeve materiale (motorike) dhe shëndetësore105 31.10.2014 31.10.2019Vlerësues i pavarur0692064007
62.Shefqet AhmatiVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore106 31.10.2014 31.10.2019I punësuar, shoqëria e sigurimit “Albsig” sh.a.0692280030
63.Kristaq LipeVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore103 24.07.2014 24.07.2019I punësuar, shoqëria e sigurimit “Albsig” sh.a.0684099939
64.Ernest GodellaVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore104 24.07.2014 24.07.2019Vlerësues i pavarur0683460177
65.Nuredin XheliliVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore93 25.06.2014 25.06.2019Vlerësues i pavarur0684053850
66.Ajet BakiuVlerësues i dëmeve shëndetësore95 25.06.2014 25.06.2019Vlerësues i pavarur0694026406
67.Ramazan SulaVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore96 25.06.2014 25.06.2019I punësuar, shoqëria “VIG Services, Shqipëri” sh.p.k.0674095537
68.Sokol KondiVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore100 25.06.2014 25.06.2019Vlerësues i pavarur0682058023
69.Mamir HodoVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore91 23.05.2014 23.05.2019Vlerësues i pavarur0674020763 dhe 0695439268
70.Hetem XhamëniVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore89 24.04.2014 24.04.2019Vlerësues i pavarur0692097671