Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Statusi i vlerësuesit
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Lloji i Licencës Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Statusi i vlerësuesit Nr. kontakti
71.Astrit ÇelanjiVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore90 24.04.2014 24.04.2019I punësuar, shoqëria “VIG Services, Shqipëri” sh.p.k.0674095992
72.Kito MihaniVlerësues i dëmeve materiale (motorike dhe të pronës)85 25.03.2014 25.03.2019I punësuar, shoqëria e sigurimeve INSIG sh.a.0692098252
73.Sanije RekaVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore86 25.03.2014 25.03.2019I punësuar, shoqëria e sigurimeve INSIG sh.a.0692464942
74.Enkeleida TolaVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore87 25.03.2014 25.03.2019I punësuar, shoqëria e sigurimeve INSIG sh.a.0692098274
75.Mikel CakuVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore8825.03.201425.03.2019Vlerësues i pavarur0672167240
76.Gramos YlliVlerësues i dëmeve shëndetësore83 27.02.2014 27.02.2019Vlerësues i pavarur0662185279
77.Ligor VezuliVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore84 27.02.2014 27.02.2019Vlerësues i pavarur0692098270
78.Shpëtim XhetaniVlerësues i dëmeve materiale (motorike dhe të pronës)82 23.01.2014 23.01.2019Vlerësues i pavarur0692075648
79.Njazi ShehuVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore80 23.12.2013 23.12.2018I punësuar, shoqëria “Intersig Vienna Insurance Group” sh.a.0694098720
80.Engjëll GinaVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore81 23.12.2013 23.12.2018I punësuar, shoqëria e sigurimeve INSIG sh.a.0692135425