Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Titujve

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Florin DEDA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Agjent brokeri në letra me vlerë në emër dhe për llogari të "LeadCapital Markets" Ltd, shoqëri brokerimi
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Teodor Keko", Pall. Alb-Adriatik, Kati 2, Kashar, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 694056681
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Miratuar me Vendimin e Bordit Nr. 29, datë 30.03.2017 dhe Nr. 158, datë 14.08.2019.
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Saimir LITA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Agjent brokeri në letra me vlerë në emër dhe për llogari të "Depaho" Ltd, shoqëri brokerimi
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj.
 • Adresa e Selisë:
  Rezidenca "Kodra e Diellit", A 0/1, Farkë e Madhe, Selitë, Tiranë.
 • Tel./Faks:
  +355 69 60 84 033
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Miratuar me Vendimin e Bordit Nr. 93, datë 03.07.2017 dhe Nr. 159, datë 14.08.2019.
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Alessandro UNGARO
 • Fusha e Aktivitetit:
  Agjent brokeri ne letrat me vlere, ne emer e per llogari te "Rodeler" Ltd, shoqeri brokerimi ne tituj.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas dhe të huaj.
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Panorama", Kompleksi "Erion", Kati perdhe, kati 1, Tiranë, Shqiperi.
 • Tel./Faks:
  +355 694811119
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Miratuar me Vendimin e Bordit Nr. 118, datë 27.07.2017 dhe Nr. 160, datë 14.08.2019.