Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Titujve

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Florin DEDA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Agjent brokeri në letra me vlerë në emër dhe për llogari të "LeadCapital Markets" Ltd, shoqëri brokerimi
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rruga e Kavajës, Kompleksi Park Construction, Godina D, Kati i Dytë, Tiranë.
 • Tel./Faks:
  +355 694056681
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Miratuar me Vendimin e Bordit Nr. 29, datë 30.03.2017 dhe Nr. 158, datë 14.08.2019.
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Saimir LITA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Agjent brokeri në letra me vlerë, në emër e për llogari të " VIE Finance A.E.P.E.Y S.A." Ltd, shoqëri brokerimi.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj.
 • Adresa e Selisë:
  Rezidenca "Kodra e Diellit", A 0/1, Farkë e Madhe, Selitë, Tiranë.
 • Tel./Faks:
  +355 69 60 84 033
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Miratuar me Vendimin e Bordit Nr. 93, datë 03.07.2017 dhe Nr. 159, datë 14.08.2019.
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Merita LAMLLARI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Agjent i shoqërisë së brokerimit në tituj “VIE Finance A.E.P.E.Y S.A.”Ltd, e licencuar nga Komisioni i Tregut të Kapitalit Grek.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas.
 • Adresa e Selisë:
  Rruga “Ismail Qemali”, Pallati Green Park, Kulla 1, Kati II, Tiranë.
 • Tel./Faks:
  +355 692097070
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Miratuar me Vendimin e Bordit Nr. 252, datë 24.12.2019.
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Elisa CACI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Agjent i shoqërisë së brokerimit në tituj “Leverate Financial Services Ltd”, e licencuar nga Komisioni i Letrave me Vlerë të Qipros (SySEC).
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas.
 • Adresa e Selisë:
  Rruga “Dritan Hoxha”, Pallati Komfort, Nd. 8, H. 1, Kati dytë teknik, Tiranë.
 • Tel./Faks:
  +355692040131
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Miratuar me Vendimin e Bordit Nr. 106, datë 29.07.2020.
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Erila GJERMENI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Agjent i shoqërisë së brokerimit në tituj “WGM Services Ltd”, e licencuar nga Komisioni i Letrave me Vlerë të Qipros (SySEC).
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas.
 • Adresa e Selisë:
  Rruga e Kavajës, Njësia Bashkiake Nr. 7, Mbrapa Bankës BKT, Zona kadastrale 8220, Tiranë.
 • Tel./Faks:
  0692960737
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Miratuar me Vendimin e Bordit Nr. 105, datë 29.07.2020.