Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Titujve

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Saimir LITA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Agjent brokeri në letra me vlerë, në emër e për llogari të " VIE Finance A.E.P.E.Y S.A." Ltd, shoqëri brokerimi.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj.
 • Adresa e Selisë:
  Rezidenca "Kodra e Diellit", A 0/1, Farkë e Madhe, Selitë, Tiranë.
 • Tel./Faks:
  +355 69 60 84 033
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Miratuar me Vendimin e Bordit Nr. 93, datë 03.07.2017 dhe Nr. 159, datë 14.08.2019.
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Merita LAMLLARI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Agjent i shoqërisë së brokerimit në tituj “VIE Finance A.E.P.E.Y S.A.”Ltd, e licencuar nga Komisioni i Tregut të Kapitalit Grek.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas.
 • Adresa e Selisë:
  Rruga “Ismail Qemali”, Pallati Green Park, Kulla 1, Kati II, Tiranë.
 • Tel./Faks:
  +355 692097070
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Miratuar me Vendimin e Bordit Nr. 252, datë 24.12.2019.