Media: Njoftime

AMF, ndihmon fëmijët e familjeve të përmbytura

13 Dhjetor 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, sensibilizuar nga situata e vështirë që kaluan familjet e zonave të përmbytura, ndërmori nismën për një mbështetje vullnetare modeste në ndihmë të fëmijëve të këtyre familjeve. Fondi i grumbulluar për këtë qëllim u përdor për blerjen e ndihmave [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

7 Dhjetor 2010

Në mbledhjen e datës 07 dhjetor 2010, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe miratoi: 1.Rregulloren “Për ushtrimin e veprimtarisë së Kujdestarëve të Obligacioneve të Shoqërive Aksionare dhe të Qeverisë Vendore”; Hyrja në fuqi Ligjit të ri nr. 10 158, datë 15.10.2009 “Për [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 36

3 Dhjetor 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 36 të muajit tetor në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 36 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]

Zhvillimi i mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

3 Dhjetor 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, më 7 dhjetor 2010, do të zhvillojë mbledhjen e Bordit ku do të shqyrtojë çështjet kryesore: - Projektin “Për miratimin e rregullores për afatet, kushtet dhe procedurat për autorizim të kujdestarëve të   obligacioneve të shoqërive aksionare dhe të Qeverive Vendore, [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Tetor 2010

25 Nentor 2010

Të ardhurat nga primet e sigurimit, në periudhën janar - tetor 2010 arritën rreth 6,795 milionë lekë, ose 1.65% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë periudhës janar - tetor 2010  numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 567,101 duke shënuar një ulje [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

18 Nentor 2010

Në mbledhjen e datës 18 nëntor 2010, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe miratoi: 1. Pjesëmarrjen influencuese të shoqërisë “Viena Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe” në shoqërinë e     sigurimit “Interalbanian” sh.a  dhe miratimin e  statutit të [...]

Zhvillohet ceremonia për dhënien e licencës “Shoqërisë administruese të fondeve të pensionit Raiffeisen” sh.a

11 Nentor 2010

Në datën 11 nëntor 2010, në ambientet e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, u zhvillua  ceremonia për dhënien e licencës “Shoqërisë administruese të fondeve të pensionit Raiffeisen” sh.a. Dhënia e licencës, vjen pas miratimit në Kuvendin e Shqipërisë të Ligjit nr. 10197, datë 10.12.2009 [...]

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Mirëkuptimit midis Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Bordit të Mbikëqyrjes Publike

4 Nentor 2010

Në datën 3 Nëntor 2010, në ambientet e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, u zhvillua  Ceremonia e Nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit midis Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF) dhe Bordit të Mbikëqyrjes Publike. Nënshkrimi i marrëveshjes shërben si bazë bashkëpunimi midis [...]

U zhvillua Konferenca e 17-të Vjetore e IAIS

3 Nentor 2010

(Material i përpunuar, nxjerrë nga Shoqata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Sigurimeve (IAIS), Tetor 2010) Organizata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Sigurimeve (IAIS) mbylli Konferencën e 17-të Vjetore dhe Takimin e Përgjithshëm që u zhvillua në Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe, në datat 24-29 [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 35

1 Nentor 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 35 të muajit shtator në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 35 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]