Media: Njoftime

BERZH miraton projektin SMI për AMF-në

12 Dhjetor 2007

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), me mbështetjen e donatorëve të Fondit të Ballkanit Perëndimor ka ndërrmarë projektin e Zhvillimit të Sistemit të Manaxhimit të Informacionit (SMI) për AMF-në. Objektivi kryesor i këtij projekti  është zhvillimi i një sistemi të përshtatshëm të manaxhimit të informacionit që do të mbështesë proceset mbikëqyrëse të AMF-së. Projekti do t’i shërbejë [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 1

11 Dhjetor 2007

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 1 në faqen zyrtare të internetit.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 1 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Filloi nga puna sistemi GSRM

4 Dhjetor 2007

Filloi nga puna sistemi GSRM   Ç’është GSRM   GSRM[1] (Tregu me Pakicë i Letrave me Vlerë të Qeverisë) është një sistem elektronik ku publikohen të dhënat mbi kuotimet dhe transaksionet e ekzekutuara çdo ditë në tregun me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë (bono thesari dhe obligacione qeveritare) nga subjektet e liçencuara prej Autoritetit të Mbikëqyrjes  Financiare (AMF) [...]

Botohet Raporti Vjetor i AMF për vitin 2006

31 Korrik 2007

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun dhe dhe subjektet nën juridiksion se ka nxjerrë në qarkullim dhe publikuar në faqen e internetit Raportin Vjetor mbi aktivitetin e institucionit dhe tregut financiar jobankar për vitin 2006.   Ky vit shënoi një hap të rëndësishëm drejt reformimit të mbikëqyrjes dhe rregullimit të sistemit financiar jobankar me unifikimin [...]

Organizohet seminari mbi Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar në fushën e sigurimeve

20 Korrik 2007

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në bashkëpunim me Shoqatën Austriake të Siguruesve dhe kompaninë audituese KPMG, organizoi në datat 16,17 e18 korrik 2007, seminarin me temë “Njohja dhe adaptimi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar në fushën e sigurimeve”.   Në këtë seminar  morrën  pjesë përfaqësues nga çdo shoqëri e sigurimeve në Shqipëri dhe [...]

Seminar mbi Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit në sigurime

6 Korrik 2007

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) në bashkëpunim me Shoqatën Austriake të Siguruesve dhe kompaninë audituese KPMG Albania organizon në datat 16 – 18 Korrik 2007 një seminar mbi standardet ndërkombëtare të raportimit financiar (IFRS) në fushën e sigurimeve. Në këtë aktivitet do të marrin pjesë përfaqësues nga shoqëritë e sigurimeve në Shqipëri dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.   Ky [...]

Sensibilizim ndaj aktiviteteve të paautorizuara në Fondet e Investimeve

22 Qershor 2007

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare të Shqipërisë, (AMF) ka konstatuar ushtrimin e veprimtarisë së paautorizuar në Fonde Investimesh nga subjekte që nuk janë autorizuar të kryejnë këtë lloj veprimtarie në territorin e Republikës së Shqipërisë, kryesisht në qytetin e Shkodrës.   Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare është i vetmi ent regullator në Shqipëri që ka kompetencë të miratojë licencimin [...]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare,në Blogun e Biznesit On-Line

15 Maj 2007

Në kuadrin e transparences ndaj publikut dhe në bashkëpunim me Gazetën Biznesi, përfaqësues të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF) iu përgjigjën në linjë direkte (on-line) të gjitha pyetjeve të konsumatorëve dhe subjekteve, sa i përket interesimit të tyre ndaj ecurisë së tregut financiar jobankar në përgjithësi dhe sektorëve të veçantë nën juridiksionin e këtij enti rregullator. Në blogun [...]

Intervistë me kryetaren e AMF, zj.Elisabeta Gjoni. Revista "Monitor", datë 09.05.2007

9 Maj 2007

Liberalizimi i TPL-ve, në 2008Ndryshime të shumta priten të ndodhin në të ardhmen në tregun shqiptar të sigurimeve. Përveç hyrjes së shoqërive të huaja të sigurimit, po merren një sërë masash për rregullimin e këtij tregu, duke filluar nga rishikimi i kuadrit ligjor, skemat për katastrofat natyrore, shtimin e llojeve të sigurimeve të detyrueshme e deri te liberalizimi i tarifave të detyrueshme të [...]

Kryeministri Berisha merr pjesë në takimin e organizuar nga AMF me temë “Mbi perspektivat e rritjes dhe zhvillimit të tregut të sigurimeve në Shqipëri”

17 Prill 2007

Me iniciativë të Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, Prof. Dr. Sali Berisha, në kuadrin e një komunikimi dhe dialogu të hapur me biznesin, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare të Shqipërisë (AMF) më datë 27.04.2007, organizoi një takim të Kryeministrit me biznesin e sigurimeve, “Mbi perspektivat e rritjes dhe zhvillimit të tregut të sigurimeve në Shqipëri”. Në takim morën pjesë Kryeministri, [...]