Media: Njoftime

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për Periudhën Janar - Qershor 2008

24 Korrik 2008

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për Periudhën Janar - Qershor 2008Në periudhën Janar - Qershor 2008 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 280,075 duke shënuar një rritje prej rreth 14.55% në krahasim me të njejtën periudhë të vitit 2007. Rritja e numrit të kontratave në 2008 [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 8

22 Korrik 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 8 në faqen zyrtare të internetit. Tekstin e plotë të publikimit, në versionin PDF, mund ta gjeni tek rubrika Statistika & Publikime.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 8 klikoni [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për Periudhën Janar - Qershor 2008

18 Korrik 2008

Duke i hedhur një vështrim të dhënave statistikore të tregut me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë për periudhën Janar - Qershor 2008, të bie në sy që peshën më të madhe sipas llojit të transaksionit e zë "Shitje nga portofoli i ndërmjetësit financiar" me 39.52% dhe vendin e dytë [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 7

1 Korrik 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 7 në faqen zyrtare të internetit. Tekstin e plotë të publikimit, në versionin PDF, mund ta gjeni tek rubrika Statistika & Publikime.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut klikoni këtuShpresojmë [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri në periudhën Janar - Maj 2008

26 Qershor 2008

Zhvillimet  e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri në periudhën Janar - Maj 2008 Në periudhën Janar - Maj  2008 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 228,061 duke shënuar një rritje prej rreth 14.96 % në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2007. Rritja e numrit të kontratave në [...]

Publikimi për diskutim i projekt ligjit "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit"

25 Qershor 2008

Projekt ligji parashikon funksionimin e Qendrës së Informacionit, që do të përmbajë të dhëna të plota mbi të gjitha mjetet e siguruara dhe dëmet e shkaktuara prej tyre. Qendra e informacionit mbështet përpjekjet e deritanishme për funksionimin e regjistrit të të dhënave të sigurimit të detyrueshëm motorik [...]

Organizohet takimi mbi prezantimin e projektligjit "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit"

24 Qershor 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, organizoi në ambientet e Hotel Tirana International një takim me industrinë e sigurimeve, për të paraqitur projekt ligjin e ri "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit". Në takim mori pjesë Ministri i Financave, Z. Ridvan Bode, Kryetarja [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 6

30 Maj 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 6 në faqen zyrtare të internetit. Tekstin e plotë të publikimit, në versionin PDF, mund ta gjeni tek rubrika Statistika&Publikime.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut klikoni këtuShpresojmë [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri në periudhën Janar-Prill 2008

28 Maj 2008

Zhvillimet  e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri në periudhën Janar-Prill 2008 Në periudhën Janar - Prill  2008 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 178,124 duke shënuar një rritje prej rreth 16.64 % në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2007. Rritja e numrit të kontratave në [...]

Doli një publikim i ri "Gjeografia e Sigurimeve 2007"

22 Maj 2008

"Gjeografia e sigurimeve 2007" është një publikim statistikor, i cili realizohet për herë të parë nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Në thelb të këtij publikimi përfshihet informacioni mbi shpërndarjen e primeve dhe produkteve të sigurimit sipas prefekturave, i shoqëruar me informacion mbi dendësinë e sigurimeve [...]