Media: Njoftime

IOSCO finalizon politikat reaguese ndaj krizës financiare

25 Qershor 2009

Organizata Ndërkombëtare e Komisioneve të Letrave me Vlerë, (IOSCO), në 11 qershor 2009, përfundoi konferencën e 34 vjetore, mbajtur në Tel Aviv. Kjo ishte mbledhja e parë e përgjithshme e të gjithë anëtarëve të IOSCO-s, që në momentin kur kriza financiare hyri në fazën e dytë kritike në shtator [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Maj 2009

25 Qershor 2009

Në periudhën Janar - Maj 2009 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 298,816 duke shënuar një rritje prej rreth 31% në krahasim me të njejtën periudhë të vitit 2008. Rritja e numrit të kontratave në 2009 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet.Primet e shkruara bruto të [...]

AMF bëhet nënshkruese e Marrëveshjes Shumëpalëshe të Mirëkuptimit me IOSCO-n

12 Qershor 2009

Më 11 Qershor 2009, gjatë Konferencës së 34 Vjetore të Organizatës Ndërkombëtare të Autoriteteve të Letrave me Vlerë (IOSCO) që u mbajt në Tel Aviv, AMF nënshkroi Memorandumin Shumëpalësh të Mirëkuptimit me IOSCO-n duke u bërë anëtare e organizatës me të drejta të plota. Autoriteti [...]

Mbi publikimin e listës së vlerësuesve të dëmeve në sigurime, të licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

5 Qershor 2009

Në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 9267, datë 29.07.2004 dhe VKM-se Nr.164, datë 28.01.2008 “Pёr përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime”, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, ka miratuar dhënien e licencës së vlerësuesit [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 18

2 Qershor 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 18 në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 18 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Prill 2009

25 Maj 2009

Në periudhën janar - prill 2009, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 230,621 duke shënuar një rritje prej rreth 29% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2008. Rritja e numrit të kontratave në 2009 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara bruto [...]

Pensionet private dhe reagimi ndaj politikave në kuadrin e krizës financiare dhe ekonomike

12 Maj 2009

Kriza aktuale financiare, ka patur një ndikim të madh në asetet e pensioneve në botë. Sipas vlerësimit të OECD, ato kanë një rënie me 5.4 trilion $ (mbi 20%) në fund të 2008. Kjo shton presionin mbi nivelet e financimit për planet e pensioneve me përfitime të përcaktuara (DB) dhe ka përkeqësuar situatën [...]

Punim mbi krizën e tanishme financiaro – kreditore dhe ndikimin e saj në ekonominë tonë

11 Maj 2009

(Punim i Prof. Dr. Aristotel Pano, 4 prill 2009) Në punimin e fundit, mbi krizën e tanishme financiaro – kreditore dhe ndikimin e saj në ekonominë tonë, Prof. Dr. Aristotel Pano ka bërë një analizë të krizës financiare globale, duke u ndalur tek shenjat e para të fillimit të krizës bankare dhe financiare, thellimi i saj [...]

Mbi publikimin e Gjeografisë së Sigurimeve 2008

4 Maj 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e Gjeografisë së Sigurimeve 2008. Në brendësi të këtij publikimi vihen re elementë të rinj, ku përveç informacionit mbi dendësinë e sigurimeve, shpërndarjen e primeve dhe produkteve të sigurimit [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 17

30 Prill 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 17 në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 17 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.