Media: Njoftime

Mbi publikimin e Raportit të Mbikëqyrjes 2007, të AMF

17 Shtator 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, ka kënaqësinë t'ju prezantojë një publikim të ri, Raportin e Mbikëqyrjes 2007, i cili realizohet për herë të parë nga Institucioni ynë. Kërkesat gjithnjë e në rritje të tregut për informacion të specializuar me karakter financiar, dinamika e zhvillimit të tij, si [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 10

17 Shtator 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 10 në faqen zyrtare të internetit.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 10 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 9

9 Shtator 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 9 në faqen zyrtare të internetit.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 9 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

AXCO publikon raportin e saj të fundit mbi tregun e sigurimeve të jo – jetës në Shqipëri

2 Shtator 2008

Kompania Britanike AXCO, e specializuar në analizën e tregjeve, ka nxjerrë raportin e saj të ri mbi tregun e sigurimeve të jo - jetës në Shqipëri. Raportet e kompanisë AXCO hartohen nga profesionistë të sigurimeve me përvojë, ndërsa përdorin si burim të informacionit pjesëmarrësit kryesorë të tregjeve. [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri në periudhën Janar- Korrik 2008

25 Gusht 2008

Në periudhën Janar - Korrik  2008 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 358,574 duke shënuar një rritje prej rreth 18.99 % në krahasim me të njejtën periudhë të vitit 2007. Rritja e numrit të kontratave në 2008 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara [...]

Ndryshimet në nivelin e primeve për Sigurimet e Detyrueshme Motorrike

21 Gusht 2008

Vendimi i Bordit të AMF-së nr 94, datë 14.08.2008 parashikon disa ndryshime në vendimin nr.8, datë 17.12.2007 "Për marrjen e disa masave për korrigjimin e situatës problematike që paraqitet tregu i sigurimit të detyrueshëm MTPL" , ndryshime të cilat u bënë si pasojë e tabelave të reja të primeve që parashikon [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për Periudhën Janar - Qershor 2008

24 Korrik 2008

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për Periudhën Janar - Qershor 2008Në periudhën Janar - Qershor 2008 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 280,075 duke shënuar një rritje prej rreth 14.55% në krahasim me të njejtën periudhë të vitit 2007. Rritja e numrit të kontratave në 2008 [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 8

22 Korrik 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 8 në faqen zyrtare të internetit. Tekstin e plotë të publikimit, në versionin PDF, mund ta gjeni tek rubrika Statistika & Publikime.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 8 klikoni [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për Periudhën Janar - Qershor 2008

18 Korrik 2008

Duke i hedhur një vështrim të dhënave statistikore të tregut me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë për periudhën Janar - Qershor 2008, të bie në sy që peshën më të madhe sipas llojit të transaksionit e zë "Shitje nga portofoli i ndërmjetësit financiar" me 39.52% dhe vendin e dytë [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 7

1 Korrik 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 7 në faqen zyrtare të internetit. Tekstin e plotë të publikimit, në versionin PDF, mund ta gjeni tek rubrika Statistika & Publikime.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut klikoni këtuShpresojmë [...]